Sự Kiện 20/10 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam
  1. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  - Thời gian: Từ sau khi bảo trì cho đến 24h00 ngày 10/11/2020
  - Đối tượng: Đẳng cấp 50 trở lên
  - Yêu cầu: Dọn trống hành trang khi sử dụng vật phẩm sự kiện
  2. NPC LIÊN QUAN
  3. THU NHẬP VẬT PHẨM
  4. PHẦN THƯỞNG

  - Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 1000 vật phẩm mỗi loại.

  đang cập nhật   

  Gửi lúc 09/10/2020