Phong Lăng Độ
    
  CÁCH THỨC THAM GIA

  - Nhân vật cấp 80 trở lên
  - Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  - Cần 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh (giá 10 xu mua tại Bảo Vật)
  - Báo danh vào 10 phút đầu của mỗi giờ
  - Hoạt động diễn ra từ 12h00 -> 24h00
  - Tất cả người chơi sẽ được lên chung 1 Thuyền có sức chứa tối đa 100 người


  PHẦN THƯỞNG

  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
  Phần ThưởngTỷ Lệ
  2.000.000 EXP
  (Người kết liễu Boss)
  100%
  500.000 EXP
  (Đứng gần)
  100%
  Phúc Duyên TiểuNgẫu nhiên
  Phúc Duyên TrungNgẫu nhiên
  Phúc Duyên ĐạiNgẫu nhiên
  Thủy TinhNgẫu nhiên
  Tinh Hồng Bảo ThạchNgẫu nhiên
  Dược phẩm hỗ trợ (Đại Lực Hoàn, Phi Tốc Hoàn ...)
  Ngẫu nhiên

  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
  Phần ThưởngTỷ Lệ
  5.000.000 EXP
  (Người kết liễu Boss)
  100%
  2.000.000 EXP
  (Đứng gần)
  100%


  Phúc Duyên TiểuNgẫu nhiên
  Phúc Duyên TrungNgẫu nhiên
  Phúc Duyên ĐạiNgẫu nhiên
  Thủy TinhNgẫu nhiên
  Tinh Hồng Bảo ThạchNgẫu nhiên
  Dược phẩm hỗ trợ (Đại Lực Hoàn, Phi Tốc Hoàn ...)
  Ngẫu nhiên


  LƯU Ý
  - Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện vào các khung giờ 14h - 16h - 18h
  - Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  - Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  - Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  - Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn
  Gửi lúc 15/05/2020