Boss Đại Hoàng Kim
  THỜI GIAN DIỄN RA

  - Boss Đại xuất hiện lúc 19h30 và 23h00 hằng ngày
  - Mỗi đợt sẽ xuất hiện 5 Boss
  - Vị trí Boss sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại bản đồ Long Môn Trấn
  - Thời gian Boss tồn tại: 60 phút


  THÔNG TIN VỀ BOSS  PHẦN THƯỞNG TIÊU DIỆT BOSS

  Cá Nhân hoặc Tổ Đội
  Đứng Gần Boss
  10.000.000 EXP5.000.000 EXP
  Phần Thưởng Vật Phẩm Ngẫu Nhiên
   Tẩy Tủy Kinh  Võ Lâm Mật Tịch
   Tử Thủy TinhLục Thủy Tinh
  Lam Thủy TinhTinh Hồng Bảo Thạch
  Thiết La HánBí Kíp
  Phi PhongBàn Nhược Tâm Kinh
  Hoàng Kim Môn Phái 

  Gửi lúc 20/04/2020