Hướng dẫn vị trí lưu rương các bản đồ luyện công
   
  LƯU Ý
  - Để quay lại địa điểm cũ là map luyện công, các bạn dùng Thần Hành Phù di chuyển lên map, sau đó dùng Thổ Địa Phù bay về thì mới có thể quay lại điểm cũ thông qua Xa Phu.

  tuongduong
  tuongduong
  Gửi lúc 08/04/2020