Nhiệm Vụ Cái Bang

  Bảng thống kê chiêu thức

  hethongchieuthuc_caibang  Bản đồ môn phái

  map01_CB

  Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

   Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
   Được phong làm:Cửu Đại Trưởng Lão.

  Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

   Bước 1: Từ Dương Châu phủ, đi lên hướng bắc để tới Cái Bang. Vào đến tổng đàn của Cái Bang thì tìm đến diện kiến Từ Tam Trượng (188/235) nhận nhiệm vụ.

   Bước 2:
   Ở Dương Châu phủ, bạn hãy tìm đến gặp:
   - Liễu Đại Gia (208/201) và khen lão ta về đường CON CHÁU , và nhân lúc lão ta đang khoái trí xin lão ấy chòm râu (Hồ Tu)
   - Nhiệm Thiên Nhai (221/195) và khen ông ta về đường CÔNG DANH sẽ được ông ta tặng cái quạt (Phiến Tử).
   - Như Ý (211/192) và khen cô ấy TƯỚNG MẠO đẹp, cô ta sướng đến phát điên và tặng luôn cho các hạ một cái khăn (Thủ Phách)
   - Tôn Viên Ngoại (203/190) và khen hắn TÀI PHÚC, hắn sẽ tặng cho các hạ một chiếc nhẫn (Bản Chỉ).


   Bước 3:
   Có được 4 món trên, các hạ hãy lên đường trở lại Cái Bang và giao lại 4 món đó cho Từ Tam Trượng (188/235) để làm lễ ra mắt tân môn đệ.


  Nhiệm vụ cấp 90

   Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
   Phần thưởng:
   học được Phi Long Tại Thiên , Thiên Hạ Vô Cẩu. Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
  Các bước thực hiện nhiệm vụ
   Bước 1: Đến Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà(281/371), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh).

   Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu.

   Bước 3:
   Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.


   Bước 4:
   Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà.


   Bước 5:
   Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà).


   Bước 6:
   Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Kỹ năng cấp 120 - Hỗn Thiên Khí Công

  Học kỹ năng
  Vật phẩmGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Đại Thành Bí Kíp 120
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
   Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
   Công dụng:
   Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

   Hạn sử dụng:
   30 ngày.
  Thông tin kỹ năng

  Võ Lâm Truyền Kỳ

  Gửi lúc 04/07/2014