Nhiệm Vụ Nga My

  Bảng thống kê chiêu thức

  hethongchieuthuc_ngamy


  Bản đồ môn phái

  map01_NM

  Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn


   Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
   Được phong làm:Kim Đỉnh Thánh Nữ.

  Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


   Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
   Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
   Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
   Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
   Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 90


   Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
   Phần thưởng:
    Tam Nga Tế Nguyệt batdietbattuyetPhong Sương Toái Ảnh phatquangphochieuPhổ Độ Chúng Sinh thanhamphanxuong

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể.


  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.
   Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".
   Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.
   Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.
   Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.
   Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Kỹ năng cấp 120 - Bế Nguyệt Phất Trần


  Học kỹ năng


  Vật phẩmGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Đại Thành Bí Kíp 120
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
   Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
   Công dụng:
   Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
   Hạn sử dụng:
   30 ngày.
  Thông tin kỹ năng


  Võ Lâm Truyền Kỳ

  Gửi lúc 04/07/2014