Nhiệm Vụ Ngũ Độc

  Bảng thống kê chiêu thức

  hethongchieuthuc_ngudoc


  Bản đồ môn phái

  map01_ND

  Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn


   Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
   Được phong làm: U Minh Quỷ Vương.

  Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


   Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231) đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
   Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218)của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.
    Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
   Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

  Nhiệm vụ cấp 90


   Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
   Phần thưởng:
   học được Âm Phong Thực Cốt amphongthuccot , Huyền Âm Trảm huyenamtram , Đoạn Cân Hủ Cốt doancanhucot. Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.
   Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.
   Bước 3: Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng (515/322), gặp Đường Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà, bạn không thể tha cho hắn được.
   Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.
   Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân , hoàn thành nhiệm vụ.

  Kỹ năng cấp 120 - Hấp Tinh Yểm


  Học kỹ năng


  Vật phẩmGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Đại Thành Bí Kíp 120
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
   Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
   Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
   Hạn sử dụng:
   30 ngày.
  Thông tin kỹ năng


  Võ Lâm Truyền Kỳ

  Gửi lúc 04/07/2014